مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان از سال 1395 در دانشکده دندانپزشکی شیراز به منظور انجام پژوهش در زمینه­ ی ارتقاء سلامت دهان و دندان آغاز به کار کرده است.  این مرکز در حال حاضر در زمینه انجام پروژهش های مرتبط با بیماریهای دهان و دندان در دانشکده دندانپزشکی شیراز در حال فعالیت می­باشد.

Feature Slides

  

Affiliation مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان
فارسی:مرکز تحقیقات بیماریهای دهان ودندان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

 English: Oral and Dental Disease Research Center, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

ایمیل مرکز:podd@sums.ac.ir

شماره تماس:36270322-071-098